Podejmując współpracę z naszą multiagencją uzyskują Państwo pomoc w doborze odpowiedniego ubezpieczenia w optymalnej cenie.

Korzystając z naszych doświadczeń oszczędzacie Państwo czas i zmniejszacie ryzyko związane z nieprawidłowym doborem rodzajów ubezpieczeń związanych z  zakresem odpowiedzialności poszczególnych Towarzystw Ubezpieczeniowych.

     Zakres naszych usług  

1. Analiza i ocena ryzyk występujących u Klienta   

 • określenie ryzyk w oparciu o uzyskane informacje na temat rodzaju działalności, miejsc jej wykonywania, zagrożeń jakie mogą powstać w związku z jej wykonywaniem oraz wartości posiadanego mienia

 • określenie limitów odpowiedzialności za poszczególne ryzyka

 • porównanie aktualnego zakresu ubezpieczenia z faktycznymi ryzykami

 • omówienie klauzul ubezpieczeniowych poszczególnych Towarzystw Ubezpieczeniowych w celu optymalnego ich wyboru

2. Przygotowanie propozycji ubezpieczenia

 • pomoc w przygotowaniu wniosków ubezpieczeniowych

 • analiza warunków poszczególnych Towarzystw Ubezpieczeniowych pod kontem ryzyk występujących u klienta

 • przygotowanie i przedłożenie ofert ubezpieczeniowych do oceny Klientowi ( doradztwo przy optymalnym wyborze )

3. Po dokonaniu wyboru przez Klienta - podpisanie umowy

4. Opieka i pomoc po zawarciu umowy

 • powiadomienie o terminach płatności

 • powiadomienie o terminach końca ubezpieczenia

 • sporządzanie aneksów

 • pomoc w kontaktach z Ubezpieczycielem w przypadku zaistnienia szkody 

ZAPRASZAMY