Szkody należy zgłaszać w Towarzystwie Ubezpieczeniowym:

  • w oddziale na formularzu zgłoszenia ( do pobrania ze stron www Towarzystw ) 
  • telefonicznie na infolinii Towarzystwa Ubezpieczeniowego
  • on-line bezpośrednio poprzez stronę internetową Ubezpieczyciela

Pamiętaj aby w przypadku szkody majątkowej wykonać zdjęcia szkody aparatem z ustawioną datą.

Szkody powinny być w miarę możliwości zgłaszane bezpośrednio po zaistnieniu zdarzenia.

W przypadku szkód majątkowych miejsce zdarzenia możesz uprzątnąć tylko i wyłącznie w zakresie, który ograniczy dalsze szkody lub np. w szkodzie komunikacyjnej aby umożliwić innym uczestnikom ruchu drogowego swobodne poruszanie się w ruchu drogowym.

Uwaga!!!

Przy szkodzie komunikacyjnej, jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości co do winy, wezwij POLICJĘ!

Zaoszczędzi Ci to opóźnień w wypłacie odszkodowania.