Oferowane przez nas ubezpieczenia majątkowe dla firm mają zapewnić Państwu bezpieczeństwo finansowe w przypadku zajścia nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich jak pożar, powódź czy huragan.

Towarzystwa Ubezpieczeniowe biorą na siebie ryzyko wystąpienia strat spowodowanych od pożaru, huraganów, deszczu, powodzi i innych zdarzeń losowych, kradzieży, rabunku i wielu innych dodatkowych klauzul. Należy pamiętać, że zakres odpowiedzialności, rodzajów klauzul oraz definicji różnią się u poszczególnych Ubezpieczycieli

Należy pamiętać, że tylko dobrze dostosowane, pod kątem ryzyk i zakresu odpowiedzialności Towarzystw, ubezpieczenie gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku powstania szkody.

Przedmiotem ubezpieczenia w zależności od potrzeb mogą być objęte:  1. Budynki i lokale

  2. Maszyny, urządzenia i wyposażenie

  3. Sprzęt elektroniczny

  4. Środki obrotowe

  5. Rzeczy ruchome

  6. Rzeczy osób trzecich ( będące w posiadaniu a niestanowiących własności

    firmy )

  7. Nakłady inwestycyjne ( nakłady w lokalach najmowanych )

  8. Wartości pieniężne ( w lokalu i w transporcie )

Klauzule dodatkowe:

1. Wandalizm /dewastacja

2. Szyby i oszklenia od stłuczenia i pęknięcia

3. Maszyny i urządzenia od szkód elektrycznych

4. Katastrofy budowlanej

5. Kosztów dodatkowych

6. Majątku w transporcie ( CARGO )

7. Utraty danych i oprogramowania

8. Środków obrotowych od rozmrożenia

9. Klauzula reprezentantów

10. Klauzula prac remontowo-budowlanych

11. Klauzula rzeczoznawców

12. Klauzula utraty zysków

13. Klauzula automatycznego pokrycia