Ubezpieczenie ASSISTANCE ( ASS ) samochodu

CO TO JEST UBEZPIECZENIE ASSISTANCE ( ASS )

Ubezpieczenie ASS zapewnia kierowcy i pasażerom samochodów osobowych, ciężarowych o ładowności do 3,5 t oraz motocykli pomoc w sytuacjach awaryjnych takich jak, wypadek, kolizja, awaria lub kradzież.

JAK DZIAŁA UBEZPIECZENIE ASSISTANCE

ASS działa od daty podpisania umowy i opłacenia składki do momentu wygaśnięcia polisy lub wyczerpania limitu sumy Ubezpieczenia. Limity i rodzaje świadczeń pomocowych udzielanych przez firmy ubezpieczeniowe zależne są od rodzaju wybranego wariantu w danym towarzystwie. Jednak zasada działania jest taka sama. Po wystąpieniu zdarzenia, objętego ochroną ubezpieczeniową należy skontaktować się telefonicznie ( na podany w polisie nr telefonu ) z centrum pomocy, która niezwłocznie organizuje pomoc poszkodowanemu.

JAK WYBRAĆ UBEZPIECZENIE ASSISTANCE

ASS jest stosunkowo niedrogim ubezpieczeniem ( kilkadziesiąt do kilkuset złotych ) jednak od jego wyboru często zależy czy otrzymamy zadowalającą nas pomoc. Każde Towarzystwo oferuje kilka różnych zakresów tego Ubezpieczenia. Należy dobrze się przyjrzeć warunkom i zakresom tych ubezpieczeń. Jedna firma może zaoferować nam tylko holowanie samochodu, inna zapewni zakwaterowanie w podróży, pokrycie kosztów dalszej podróży i odbiór naprawionego pojazdu z warsztatu z podstawieniem go do miejsca zamieszkania.

JAKI MOŻE BYĆ ZAKRES UBEZPIEZENIA ASSISTANE

Każda firma ubezpieczeniowa oferuje kilka różnych wariantów Ubezpieczenia ASS różniących się od siebie ceną i zakresem oferowanych świadczeń i dostosować go trzeba do własnych potrzeb.

Oferowane usługi w zakresie ASS:

Informacja o serwisach samochodowych
Informacje o stanie dróg, objazdach dokumentach potrzebnych do wyjazdu za granicę
Informacje o wypożyczalniach samochodów
Pomoc w sytuacji zatrzaśnięcia kluczyków lub ich kradzieży
Holowanie pojazdu po szkodzie ( kierowanego i poszkodowanego )
Holowanie lub naprawa pojazdu w razie awarii
Pomoc w przypadku awarii akumulatora, wycieraczek, pasów bezpieczeństwa, braku paliwa
Pojazd zastępczy w sytuacja kradzieży, wypadku, awarii
Zakwaterowanie dla kierowcy i pasażerów gdy naprawa samochodu nie jest możliwa
Organizacja i pokrycie kosztów powrotu kierowcy i pasażerów do miejsca zamieszkania
Organizacja i pokrycie kosztów dalszej podróży do miejsca docelowego
Parking w sytuacjach awarii, wypadku
Kierowca zastępczy
Zakup łańcuchów
Zakup odmrażacza do zamków
Transport przyczepy
Złomowanie pojazdu
Pomoc prawna
Kaucja w przypadkach zatrzymania kierowcy
Odwiezienie zwierząt
Opieka nad dziećmi
Opieka lekarska po hospitalizacji
Transport i zakwaterowanie osoby bliskiej wezwanej do poszkodowanego
Transport medyczny
Transport zwłok
Koszty pogrzebu


Zapraszamy!!