Ubezpieczenie szyb samochodowych ( Auto Szyby )

CZYM JEST UBEZPIECZENIE SZYB SAMOCHODOWYCH

Przedmiotem Ubezpieczenia jest zorganizowanie i pokrycie kosztów wymiany szyby czołowej, bocznych i tylnej samochodu. Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe tylko na terytorium Polski.

JAKIE SĄ KORZYŚCI Z POSIADANIA UBEZPIECZENIA SZYB SAMOCHODOWYCH

Pęknięcie szyby samochodowej jest jedną z najczęściej zgłaszanych szkód w komunikacji. Koszt wymiany szyby to minimum kilkaset złotych.

Korzyści:

 1. Za sumę kilkudziesięciu złotych możliwość wymiany szyb w roku w kwocie od 1000 do 5000 PLN ( w zależności od firmy ubezpieczeniowej )

 2. Bezgotówkowa wymiana szyby przez wykwalifikowany zakład

 3. Wypłata odszkodowania z tytułu wymiany szyby nie ma wpływu na zniżki za szkodowość w AC

KTO MOŻE KUPIĆ UBEZPIECZENIE SZYB SAMOCHODOWYCH

W większości towarzystw ubezpieczeniowych ubezpieczenie można kupić do samego OC. Jednak również większość firm stosuje ograniczenie wiekowe pojazdu – pojazd nie może być starszy niż 10 lat ( są jednak wyjątki, np. InterRisk – 20 lat ).

JAKI JEST ZAKRES W UBEZPIECZENIU SZYB

Ubezpieczyciel pokrywa koszty wymiany szyb w sytuacjach gdy uszkodzenie powstało w wyniku:

 1. Nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia się pojazdu z osobami, zwierzętami i przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem,

 2. Działania osób trzecich

 3. Powodzi, zatopienia, pożaru, wybuchu,

 4. Gradu, deszczu nawalnego,

 5. Pioruna, huraganu, osuwani i zapadania się ziemi

 6. Nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu

 7. Samoistnego otwarcia się pokrywy przedniej silnika lub bagażnika

 8. Użyciem pojazdu w związku z koniecznością udzielenia pomocy medycznej

KIEDY UBEZPIECZYCIEL NIE ZAPŁACI ZA WYMIANĘ SZYBY

Firma ubezpieczeniowa nie zapłaciła za szkody:

 1. Polegające na uszkodzeniu szyb posiadających wcześniejsze uszkodzenia

 2. Polegające na uszkodzeniach lusterek, reflektorów, szyberdachów

 3. W pojazdach używanych w wyścigach rajdach, itp.

 4. W pojazdach używanych do wynajmu zarobkowego w wypożyczalniach samochodów

 5. W pojazdach używanych do nauki jazdy

 6. W pojeździe przekazanym do naprawy lub sprzedaży

 7. Wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego lub osoby bliskie

 8. Wyrządzone w stanie nietrzeźwym lub od wpływem innych środków odurzających

 9. Powstałe podczas kierowania pojazdem przez osoby bez wymaganych uprawnień

PAMIĘTAJ:

Ubezpieczyciel sam organizuje wymianę Twoich szyb w samochodzie. W razie uszkodzenia lub wybicia szyby skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową.

Wymiana szyb dokonywana jest przy użyciu alternatywnych części zamiennych.Zapraszamy