Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ( OC ) dla posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Chroni osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za wszystkie szkody osobowe i majątkowe spowodowane przez kierowcę w trakcie ruchu pojazdu, wsiadania jak i wysiadania z pojazdu.

Warunki ubezpieczenia OC w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym są takie same. Reguluje je Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych.

KTO I KIEDY POTRZEBUJE UBEZPIECZENIA OC:

 1. Obowiązkowe ubezpieczenie OC musi być wykupione przez posiadacza pojazdu mechanicznego najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu.

 2. Ubezpieczenie OC musi być wykupione indywidualnie dla każdego pojazdu mechanicznego.

W JAKICH KRAJACH OBOWIĄZUJE OC

Polisa OC jest ważna na terenie całej UE oraz Szwajcarii, Norwegii, Islandii, Chorwacji, Liechtensteinu, Serbii. W pozostałych krajach wymagana jest Zielona Karta.

GDZIE KUPIĆ I NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ PRZY KUPNIE UBEZPIECZENIA OC:

Warunki obowiązkowego Ubezpieczenia w każdym Towarzystwie są takie same ( odpowiedzialność ustawowa ) więc teoretycznie liczy się tylko cena Ubezpieczenia. Jednak OC kupuje się często w pakiecie a więc należy zwrócić uwagę na warunki assistance dla posiadaczy OC ( holowanie pojazdu po wypadku ), warunki NNW dla kierowcy i pasażerów oraz ubezpieczenie szyb samochodowych, które u niektórych ubezpieczycieli można dokupić do OC bez konieczności wykupowania AC.

NA JAKI OKRES KUPUJE SIĘ UBEZPIECZENIE OC

Ubezpieczenie OC zawierane jest zwykle na 12 miesięcy. Wyjątkami od tej zasady są:

 1. Pojazdy historyczne – minimalny okres trwania Ubezpieczenia 30 dni

 2. Pojazdy wolnobieżne – minimalny okres trwania Ubezpieczenia 3 miesiące

 3. Pojazdy zarejestrowane za granicą - minimalny okres trwania Ubezpieczenia 30 dni

 4. Pojazdy kupione w celach handlowych ( możliwość tylko dla firm ) - minimalny okres trwania Ubezpieczenia 30 dni

WYPOWIEDZENIE UMOWY OC

Ubezpieczenie należy wypowiedzieć w sytuacjach:

 1. Zmiana ubezpieczyciela – najpóźniej w dniu poprzedzającym okres trwania obecnej polisy

 2. Zbycie pojazdu – w terminie 14 dni. Do wypowiedzenia należy dostarczyć umowę sprzedaży ( lub dowód wyrejestrowania ) pojazdu.

 3. Kupno pojazdu – wraz z nabyciem pojazdu, kupujący przejmuje obowiązującą polisę OC. Wypowiedzieć ją może w terminie 30 dni od nabycia pojazdu. Po tym terminie polisa zostaje automatycznie przepisana na nowego posiadacza pojazdu a składka zostaje przekalkulowana zgodnie z obowiązującymi w Towarzystwie Ubezpieczeniowym taryfami.

KARY ZA BRAK POLISY OC

Opłaty za brak posiadania ważnego Ubezpieczenia OC:

 1. Samochody osobowe – równowartość dwu krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ( obecnie 3700 PLN )

 2. Samochody ciężarowe, ciągniki, autobusy – równowartość trzykrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę ( obecnie 5 550 PLN )

 3. Pozostałe pojazdy – równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę ( obecnie 620 PLN )

Kary naliczane są w zależności czasu w jakim nastąpiła przerwa w posiadaniu polisy OC w następujący sposób:

 1. Do 3 dni – 20% opłaty określonej powyżej

 2. Do 14 dni – 50% opłaty określonej powyżej

 3. Powyżej 14 dni – 100% opłaty określonej powyżej

Jeżeli kierowca pojazdu spowoduje wypadek bez ważnej polisy OC, wypłacone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odszkodowanie będzie musiał pokryć sam.

Zapraszamy !!!