Ubezpieczenie Ochrony Zniżek jest skierowane zarówno do posiadaczy OC jak i AC.

CO TO JEST UBEZPIECZENIE OCHRONY ZNIŻEK

Jednym z głównych czynników mających wpływ na cenę Ubezpieczeń OC i AC zniżki z tytułu bezszkodowej jazdy. Zniżka może wynieść nawet 60%. Kierowca aby doczekał się tak dużej zniżki musi wykazać się brakiem szkód komunikacyjnych, w zależności od ubezpieczyciela, od 5 do 9 lat. Ceny ubezpieczeń nie są niskie i stanowią poważny wydatek w kieszeni każdego posiadacza pojazdu, więc wypracowane zniżki są bardzo cennym nabytkiem, warto więc o nie dbać. W tym celu towarzystwa ubezpieczeniowe wprowadziły na rynek ubezpieczenie ochrony zniżek.

JAK DZIAŁA UBEZPIECZENIE OCHRONY ZNIŻEK?

Średnio – jedna szkoda w skali roku powoduje obniżenie zniżki z tytułu bezszkodowej jazdy o 20%. Ubezpieczenie ochrony zniżek gwarantuje właścicielowi pojazdu brak utraty zniżki za jedną szkodę w skali roku.

Przykłady:

  1. Właściciel pojazdu posiada obecnie 60% zniżki na ubezpieczenie AC. Jakikolwiek kierowca ( może to być właściciel lub inna osoba przesz niego uprawniona ) spowoduje szkodę w pojeździe i zostanie wypłacone odszkodowanie, zniżka przy wykupowaniu polisy na kolejny rok wyniesie już tylko 40%. Opłacona klauzula Ochrony Zniżki spowoduje, że w kolejnym roku polisowym Ubezpieczony zachowa swoją zniżkę 60%.
  2. Właściciel pojazdu posiada obecnie 60% zniżki na ubezpieczenie AC. Jakikolwiek kierowca ( może to być właściciel lub inna osoba przesz niego uprawniona ) spowoduje dwie szkody w pojeździe i zostanie z nich wypłacone odszkodowanie, zniżka przy wykupowaniu polisy na kolejny rok wyniesie już tylko 20%. Opłacona klauzula Ochrony Zniżki spowoduje, że w kolejnym roku polisowym Ubezpieczony otrzyma zniżkę 40%  tzn. że brana pod uwagę będzie tylko jedna szkoda.

 


Co jeszcze warto wiedzieć o ubezpieczeniu od utraty zniżek OC?

Nie tylko wzrost ceny OC i AC może Cię zaskoczyć, jeśli nie sprawdzisz warunków umowy gwarantującej ochronę zniżek. Zanim wykupisz takie ubezpieczenie powinieneś również wiedzieć, że:

  • ochrona zniżek działa tylko w towarzystwie, w którym kupiłeś polisę i nie gwarantuje zachowania nienagannej historii ubezpieczenia.

 

Zapraszamy!


Każde towarzystwo ma obowiązek zgłosić szkodę likwidowaną z polisy OC lub AC do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, nawet jeżeli jego klient korzystał z ubezpieczenia od utraty zniżek.

Informacje o zdarzeniu oraz o jego sprawcy są przechowywane w bazie UFG przez wiele lat (Fundusz gromadzi dane od 2004 r) i mają do nich wgląd wszystkie firmy ubezpieczeniowe.