Podstawą ubezpieczenia w podróży jest ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance.
Do niego warto dołączyć ubezpieczenie NNW, bagażu podróżnego i odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.
Dodatkowo ubezpieczenie kosztów wyjazdu z tytułu rezygnacji albo kosztów skrócenia uczestnictwa w imprezie pozwoli w określonych przypadkach
na zwrot poniesionych kosztów, jeżeli nie będzie można wyjechać lub będzie trzeba skrócić swoją podróż.
-pamiętaj, żeby rozszerzyć ochronę o ryzyko zaostrzenia lub powikłania chorób przewlekłych.
– polisę turystyczną możesz zawrzeć na okres jednego roku lub krótszy z możliwością jedno- lub wielokrotnego powrotu do kraju.
– ubezpieczenie turystyczne działa również w pracy. Jeśli wykonujesz pracę fizyczną, rozszerz ubezpieczenie kosztów
leczenia i assistance oraz NNW o ryzyko wykonywania pracy fizycznej.